سید حسن روشنایی: سایت شخصی سید حسن روشنایی

به‌نام الله مهرگستر مهربان

 

به‌نام الله مهرگستر مهربان

هوشیار باشید که اگر خداوند می‌فرمایند که به ذره‌ها بها می‌دهند؛ این است که حتی اگر در افکار انسان فکری نیکو و سازنده باشد، خداوند آن را به حساب آورده و در پرونده آن شخص ذکر می‌کنند. و آن افکار را مایه رشد آن شخص در عالم مادی و عزتی در عالم معنی قرار می‌دهند.

حاج حسن پورشبانان

omolmomenin

با تابش انوار طلایی خورشید در لحظات آغازین بهار

و فرحناکی رخسار با شکفتن هر شکوفه

سرور و عافیتی دلپذیر با نغمه هر مرغ نغمه سرا

برایتان آرزو می‌کنیم.

خادمین حضرت خدیجه کبری(س)

شما می‌توانید دیدگاه‌های این مطلب را دنبال کنید، بوسیله‌ی RSS 2.0 خوراک.