سید حسن روشنایی: سایت شخصی سید حسن روشنایی

به‌نام الله مهرگستر مهربان

964440_hrvoVTFQ
هر زمان صداقت و اخلاص
برای انسان مقدس گردد و به آن افتخار کند،

جای پای محکم و مطمئنی یافته است

و این مهمترین و اصلی‌ترین ابزار برای انسان است.

حاج حسن پورشبانان
http://omolmomenin.persianblog.ir/

شما می‌توانید دیدگاه‌های این مطلب را دنبال کنید، بوسیله‌ی RSS 2.0 خوراک.