سید حسن روشنایی: سایت شخصی سید حسن روشنایی

بنیانگذاران NLPدر جهان در رابطه با کوروش معدلی چه می گویند

دکتر کوروش معدلی بنیانگذار ان ال پی در ایران ، تنها فرد ایرانی است که از شاگردان ریچارد بندلر( بنیانگذار ان ال پی در جهان ) و رابرت دیلتز( تئورسین  ان ال پی در جهان )می باشدو ان ال پی را برای اولین بار به صورت استاندارد بین المللی و آکادمیک به ایران آورده است.

شما می‌توانید دیدگاه‌های این مطلب را دنبال کنید، بوسیله‌ی RSS 2.0 خوراک.